ตำแหน่ง
กองกลาง
สัญชาติ
วันเกิด
8 ธ.ค 2541
อายุ
20
น้ำหนัก
72kg
ส่วนสูง
179cm

นันทวัฒน์ สวนแก้ว All Player

Statistics